کنترلر detcon 20

9 مارس 2020

 کنترلر detcon20

شرکت موتورتک برای اندازه گیری مقدار ناک موتورها سیستمی به نام detcon20 را طراحی و تولید کرده است؛ کنترلر detcon محصول موتورتک از پدیده کوبش محفظه احتراق جلوگیری میکند، ارتعاشی که در اثر این پدیده در داخل محفظه احتراق به وجود می آید دارای فرکانسی بالا تر از کارکرد عادی موتور میباشد و این تجهیز این مقدار را با حالت عادی کارکرد موتور مقایسه میکند؛ این اندازه گیری درصورتی که بین سطح متعادل فرکانس باشد مشکلی نخواهد داشت و در صورتی که این مقدار و بالاتر از حد نرمال باشد سیستم آن را به عنوان خطا یا مشکل تشخیص میدهد.

پدیده ناک یا کوبش و عوامل به وجود آورنده آن

اگر مخلوط سوخت  و هوای  ترکیب شده در حالت تراکم داخل محفظه احتراق قبل از شمع جرقه بخورد  و احتراق پیدا کند جرقه بصورت یک پدیده خود احتراقی زده میشود؛ این انفجار به عنوان یک پدیده ناخواسته تلقی میشود که باعث آسیب رسیدن به تجهیزات مکانیکی موتور و به وجود آمدن کوبش و در نتیجه نویز فرکانس بالا در سیستم میشود که به آن ناک گفته میشود.

 

کنترلر detcon

عوامل به وجود آورنده کوبش

یکی ازدلایل به وجود آمدن این پدیده افزایش دما و فشار مخلوط سوخت و هوا داخل محفظه احتراق است که  باعث افزایش پدیده خود احتراقی و در نتیجه باعث بالا رفتن فرکانس امواج میشود.

یکی دیگر از عوامل به وجود آورنده پدیده ناک افزایش رسوبات برروی پیستون و سطح سرسیلندر میباشد که این امر باعث کاهش حجم محفظه احتراق میشود و درنتیجه باعث پدیده خود احتراقی میشود.

باتوجه به این موضوع کنترلر detcon  بعد از تشخیص این مقدار فورا دستور استپ را صادر میکند و از طریق خروجی های دیجیتال فرمانی به ایگنیشن صادر میکند که باعث کاهش توان موتور و حتی اگر بیشتر از حد نرمال باشد باعث خاموشی موتور میشود .سنسور ورودی detcon20  از نوع اهمی میباشد که بعد از اندازه گیری آن فرکانسی بین  ۱ khz  تا  ۲۰ khz  را پوشش میدهد . برای کنترل رفتار و عملکرد کنترلر detcon  بین آن  و جرقه زن از موارد متعددی میتوان استفاده کرد، از جمله ارتباط از طریق خروجی های دیجیتال، ارتباط از طریق خروجی انالوگ و  ارتباط از طریق شبکه canbus. به عنوان مثال خروجی انالوگ (۴ تا ۲۰ ma) به ازای ۳۰ تا ۲۵ درجه آوانس یا ریتارد تایمینگ موتور که برروی ایگنیشن تنظیم میشود باعث افت توان موتور و جلوگیری از اسیب دیدن موتور میشود .

 خدمات آیریکو در رابطه با کنترلر detcon20

شرکت آیریکو با توجه به تجربیات گذشته میتواند کلیه تنظیمات و برنامه ریزی برد کنترلر detcon را انجام دهد و همچنین علاوه بر آن کلیه تغییرات را توسط کارشناسان خود انجام دهد.