کوپلینگ موتور ژنراتور

28 ژانویه 2020

 کوپلینگ

موتور خود به تنهایی توانایی تولید برق را ندارد و تولید برق وظیفه قسمت ژنراتور میباشد؛ برای اینکه بتوانیم توسط یک موتور و ژنراتور تولید برق داشته باشیم باید این دو ادوات به همدیگر متصل شوند که این دو ادوات توسط کوپلینگ به همدیگر متصل میشوند. از آنجایی که وظیفه انتقال انرژی از موتور به ژنراتور برعهده این قطعه میباشد، باید فاصله هوایی بین لاستیک و طوقه فلزی رعایت شود که درصورت عدم رعایت این موضوع  باعث میشود میل لنگ تحت فشار افقی و عمودی نصب شود که در اینصورت باعث سایش یاتاقان ها به میل لنگ میشود؛ درجهت دیگر تراز بودن بین نقطه مرکز ژنراتور با نقطه مرکز میل لنگ یک عامل مهم میباشد که عدم رعایت این موضوع نیز باعث خرابی بیرینگ های ژنراتور میشود؛ درنتیجه کوپلینگ موتور ژنراتور  یک عامل مهم در حرکت دورانی موتور میباشد که عدم رعایت این موضوعات باعث نوسانات موتور و همچنین نوسان پارامترهای توان اکتیو موتور میشود یعنی دائما موتور با لرزش همراه است.

نمونه هایی از انواع کوپلینگ موتور ژنراتور را دراشکال زیر مشاهده می کنیم:

کوپلینگ موتور ژنراتور
کوپلینگ موتور ژنراتور
کوپلینگ موتور ژنراتور

عوامل تاثیرگذار در تخریب کوپلینگ

  • تابش نور فرابنفش

  • ارتعاشات در حال چرخش

  • تماس با فراورده های نفتی حلال ها

  • هم تراز نبودن مجموعه موتور و ژنراتور

  • گرمای بیش از حد محیط کاری ژنراتور و عدم تخلیه گرمای محیط

 توانایی های مجموعه آیریکو در زمینه کوپلینگ ژنراتور

  • تضمین قطعات تولیدی

  • بازدید از بخش کوپلینگ واحد ها و ارائه مشاوره در این زمینه

  • ارائه خدمات تخصصی از قبیل Disassemble & Assemble

  • طراحی و ساخت کوپلینگ ژنراتور و موتور براساس الگو برداری از محل نصب کوپلینگ