برد کنترلر دریچه سوخت هاینزمن

28 ژانویه 2020

 برد کنترلر دریچه سوخت هاینزمن

در ژنراتورهای گازسوز و دیزلی برای کنترل دور موتور از بردهای گاورنر با برندهای مختلفی استفاده میشود که اساس کارکرد کلیه این بردها ابتدا قرائت سرعت موتور توسط سنسور Peakup یا همان دورشمار میباشد. درنتیجه در لحظه استارت موتور برد کنترلر دور موتور را قرائت میکند و بعد از آن فرمان باز شدن دریچه تراتل (دریچه سوخت) را صادر میکند که دراینصورت موتور به دور نامی خود میرسد و با دور تنظیم شده ( به عنوان مثال ۱۵۰۰ RPM ) موتور کار میکند .

بردهای گاورنر آنالوگ به دو دسته کنترلرهای حلقه باز و کنترلرهای حلقه بسته تقسیم میشوند. در کنترلرهای حلقه باز هیچگونه فیدبکی از دریچه سوخت به گاورنر برنمیگردد و برد گاورنر از موقعیتی که دریچه تراتل دارد اطلاعی ندارد اما در کنترلر های حلقه بسته بردی تعبیه شده است که توسط آن موقعیت دریچه تراتل به برد گاورنر فیدبک داده میشود و برد کنترلر از موقعیت دریچه تراتل اطلاع پیدا میکند که از لحاظ دقت کاری و امنیت کارکرد  سطح بالاتری نسبت به مدل حلقه باز دارد.

 برد کنترلر دریچه سوخت هاینزمن
برد گاورنر
دریچه سوخت هاینزمن

 تنطیمات برد کنترلر دریچه سوخت هاینزمن

در این مدل  (KG6/KG16/KG30/KG40) سه پتانسیومتر تعبیه شده است که بعد از انتخاب مد DROP این سه پتانسیومتر که شامل (GAIN / STAB / DERIV )  میباشد خروجی دریچه پتانسیومتر را میتواند بصورت انتخابی تغیر دهد؛ علاوه براین ها دو پتانسیومتر دیگر به عنوان کالیبریشن وجود دارد که کاربر موظف میباشد موقعیت صفر دریچه را ۱٫۵ ولت و موقعیت صد در صد دریچه را ۵ ولت تنظیم کند که با این کار دریچه تراتل با تنطیمات برد در یک راستا قرار میگیرد همچنین دو پتانسیومتر دیگر نیز وجود دارد که به کمک آن کاربر میتواند سرعت موتور را کم یا زیاد کند.

 توانایی های مجموعه آیریکو در زمینه برد کنترلر دریچه سوخت هاینزمن

شرکت آیریکو با بررسی بردهای گاورنر و برد گاورنر هاینزمن مدل KG  توانسته است این برد را مهندسی معکوس کند و کلیه نقشه و شماتیک برد را طراحی و در نهایت تولید کند و بعد از آن برروی ژنراتور MWM-TBG620 نصب و موتور را تحت شبکه زیر بار ببرد.