خنک کننده روغنی

5 فوریه 2020

 خنک کننده روغنی ژنراتور

در موتورهای گازسوز و دیزل در قسمت های مختلف موتور از روغن برای خنک کاری و روانکاری استفاده میشود که برای کاهش دمای روغن از تجهیزاتی به نام کولر روغن استفاده میشود و نحوه کارکرد آن به این صورت است که روغن داغ از یک سمت وارد کولر روغن میشود و از سمت دیگر خارج میشود و همچنین آب از یک سمت وارد و از سمت دیگر خارخ میشود. از آنجایی که آب و روغن نباید مستقیما با یکدیگر تماس داشته باشند و باید از یکدیگر ایزوله باشند، مسیرهای حرکت آب و روغن توسط لوله های مسی و یا صفحه هایی از یکدیگر جدا میشوند که این امر مانع از ارتباط مستقیم این دو به یکدیگر میشود.

در اثر عبور آب آب از داخل لوله های مسی و در طرف دیگر عبور روغن از جدارۀ خارجی لوله های مسی، تبادل حرارتی انجام میشود و دمای روغن به آب انتقال پیدذا میکند و آب گرم شده به سمت رادیاتورها انتقال پیدا میکند تا مجددا خنک شود و این سیکل تکرار میشود.

 

خنک کننده های روغنی
خنک کننده های روغنی

 توانایی های آیریکو در رابطه با خنک کننده روغنی ژنراتور

شرکت آیریکو توانسه است با مهندسی معکوس خنک کننده روغن کاترپیلار مدل ۳۵۲۰C، اویل کولر کامل را چه از نظر طراحی پوسته یا چه از نظر جداره بیرونی و همچنین لوله های مسی و شبکه های گردش روغن ( بافل ها ) مونتاژ کند و آنرا با راندمان بالا تولید کند که از نظر افت فشار روغن در ورودی به خروجی و همچنین اختلاف دمای روغن بین ورودی به خروجی آن معادل نمونه اصلی کارایی دارد و بر روی موتورها نصب و تست شده است.