دستگاه تراز

28 ژانویه 2020

 دستگاه تراز

در موتور ژنراتورها بعد از اینکه ژنراتور برروی شاسی موتور قرار گرفت، موضوع مهمی وجود دارد که باید بین ژنراتور و موتور تراز شود در صورتی که این عمل درست انجام نشود باعث پاره شدن کوپلینگ و در نهایت آسیب زدن به یاتاقان های ثابت و متحرک برروی میل لنگ میشود؛ بدین معنی که باید مرکز محور ژنراتور با مرکز محور موتور یا همان میل لنگ در یک راستا قرار بگیرند.

برای انجام اینکار شرکت آیریکو ابزاری طراحی کرده است که با نصب آن برروی محور ژنراتور و روشن کردن نور لیزر، راستای محور ژنراتور با نور لیزری که برروی مرکز میل لنگ قرار میگیرد هم راستا میشود و در صورت عدم هم راستا بودن با قرار دادن ورق های فیلرگیری زیر چهار جهت گوشه ژنراتور می توانیم محور ژنراتور را با میل لنگ هم راستا کنیم. مزایای این تجهیز این میباشد که بعد از نصب آن برروی ژنراتور میتوان مرکز ژنراتور را با مرکز میل لنگ به راحتی در یک راستا قرار داد.

دستگاه تراز
دستگاه تراز
دستگاه تراز