توربو شارژ ژنراتور

3 فوریه 2020

 توربو شارژر ژنراتور

توربو شارژر ژنراتور  از دو بخش توربین و کمپرسور تشکیل شده که برروی شفت نصب میشود و یکی از اجزای افزایش دهنده توان ژتراتورها است که با افزایش توان مکش هوای ورودی یعنی افزایش چگالی مخلوط سوخت و هوا موجب افزایش قدرت موتور میشود؛ دود های خروجی حاصل از احتراق دستگاه با سرعت بالایی به توربین برخورد میکنند که باعث انتقال انرژی و به حرکت در آمدن توربین میشود. به دلیل هم محور بودن توربین و کمپرسور ، چرخش توربین باعث به حرکت در آمدن کمپرسور نیز میشود ؛ هوا از مرکز محفظه کمپرسور مکیده میشود و تحت فشار قرار میگرد و توسط سرعت بالای کمپرسور و نیروی گریز از مرکز تولید شده، وارد موتور میشود در نتیجه هوای بیشری داخل سیلندر میرود.

توربو ژنراتور میزان حجم و فشار هوای ورودی به سیلندر ها را به نسبت ۲ برابر فشار جو افزایش می دهد که این امر موجب افزایش قدرت ژنراتور  و میزان گشتاور آن می شود. این افزایش قدرت می تواند تا سقف ۴۰% باشد که این امر بسته به طراحی توربو شارژر می باشد. از آنجایی که توربو شارژ ژنراتور از گازهای بدون استفاده ی خروجی برای تامین نیروی دورانی خود استفاده میکند درنتیجه تاثیر بسیاری برروی افزایش راندمان ژنراتور ها دارد .

توربو شارژر ژنراتور
توربو شارژر ژنراتور
توربوشارژر

 خنک کاری و افترکولر در توربو شارژر ژنراتور

عملکرد توربو شارژر ژنراتور در تمامی موارد شامل شفت هم محور میباشد که توسط بیرینگ در محور افقی بصورت بالانس درمیاید. دربیرینگ ها  شیارهایی تعبیه شده است که درآن فشار روغن باعث تشکیل فیلم روغن میشود ، این فیلم روغن باعث روغنکاری شفت توربو شارژر میشود و از طرف دیگر باعث خنک کاری هم میشود.
دراثر چرخش پره توربو شارژر با سرعت بالا ، هوا بصورت متراکم به داخل محفظه خنک کاری افترکولر هدایت میشود . از آنجایی که سرعت بالای چرخش پره ها  باعث افزایش دمای هوا میشود ، به منظور کاهش این دما افتر کولر در داخل موتور ها  تعبیه شده است .

 توانایی های مجموعه آیریکو در زمینه توربو شارژر ژنراتور

  • تامین قطعات

  • آنالیز کارکرد توربو ژنراتور

  • ساخت قطعات توربو شارژر

  • تعمیرات صفر تا صد انواع توربو شارژر ABB و Napier و ...