تنظیم کننده ولتاژ کاترپیلار

5 فوریه 2020

 تنظیم کننده ولتاژ کاترپیلار

تنظیم کننده ولتاژ کاترپیلار  ( CDVR ) یک تنظیم کننده ولتاژ مبتنی بر ریزپردازنده است که هدف اصلی آن  تنظیم ولتاژ خروجی یک ژنراتور است که توسط  gen set مورد استفاده قرار میگیرد. اتصالات به تنظیم کننده ولتاژ کاترپیلار از طریق سه کانکتور چند پین انجام می شود که ارتباط بین تنظیم کننده ولتاژ دیجیتال و service tool با استفاده از پروتکل CANBUS انجام می شود.

 

عملکرد تنظیم کننده ولتاژ کاترپیلار

در موتور ژنراتورهای کاترپیلار برای تثبیت کردن سطح ولتاژ و همچنین برای تنظیم مقدار توان اکتیو و راکتیو از بردهای ولتاژ رگولااتور استفاده می کنند. cdvr  با نمونه ورودی های ولتاژ و جریان  که از سر ژنراتور میگیرد و همچنین نمونه هایی که از شبکه دریافت میکند میتواند سطح ولتاژ تحریک  روتور را تغییر دهد که با تغییر آن سطح ولتاژ خروجی استاتور نیز تغییر میکند  که این امر در زمان سنکرون شدن ژنراتور به شبکه و همچنین بارگیری از موتور باعث تثبیت نگه داشتن پارامترهای ولتاژ و فرکانس میشود.
در تنظیم کننده ولتاژ (cdvr) پارامترهای کنترلی شبکه نیز وجود دارد که برای حفاظت در برابر تغییرات پارامترهای شبکه از آن استفاده میشود، از جمله تغییرات ناگهانی ولتاژ و همچنین تغییرات ناگهانی جریان که باعث آسیب رسیدن به ژنراتور میشود و از آن حفاظت میکند. علاوه بر آن در سیستم کنترلی cdvr  مد های مختلفی وجد دارد، به عنوان مثال :

در مدهایی که توضیح داده شد ، سطح ولتاژ به نسبت تنظیمی که انجام شده مقدار ولتاژ را کنترل میکند که با تغییر سطح شبکه بتواند خود را در نسبت مناسب قرار دهید. به عنوان مثال برای اینکه سطح ولتاژ از ۴۱۰ ولت تا ۳۹۸ ولت کنترل شود ۴ تا ۲۰ ma  را cdvr  تحت کنترل خود در میاورد.

CDVR
تنظیم کننده ولتاژ کاترپیلار

 خدمات آیریکو در رابطه با تنظیم کننده ولتاژ دیجیتال

شرکت آیریکو با توجه به تجربیات گذشته میتواند کلیه تنظیمات و برنامه ریزی بردهای cdvr  را انجام دهد و همچنین علاوه بر آن کلیه تغییرات را انجام دهد.