دیاگ ژنراتور

28 ژانویه 2020

 دیاگ ژنراتور

عمل عیب یابی ژنراتور در ژنراتورهای جدید از آنجایی که از اجزا و قسمت های مختلفی تشکیل میشود پیچیده و سخت تر میباشد؛ برای راحتی عمل عیب یابی، هر شرکت یک آداپتور تعبیه کرده است که به کمک آن کاربر یا اپراتور میتواند کار عیب یابی را انجام دهد. اپراتور یا راه انداز با کمک این اداپتورها میتواند کلیه تنظیمات موتور را انجام دهد؛ به عنوان مثال برای موتورهای کاترپیلار مبدلی طراحی شده به نام ( ET ( adaptor 3  که توسط کاربر میتواند به ECM Slave , ECM Master , ITSM , ASM  و کلیه قسمت های موتور ارتباط برقرار کند و کلیه تنظیمات موتور را انجام بدهد. از جمله تنظیمات تایمینگ موتور ، air/fuel/ratio , start/speed control , monitoring & protection , power monitoring  و کلیه قسمت های دیگر را نیز تنظیم کند.

دیاگ ژنراتور
دیاگ ژنراتور
عیب یابی ژنراتور

 خدمات شرکت آیریکو در رابطه با دیاگ ژنراتور

شرکت آیریکو با داشتن تجربه کافی و نیز اشراف کامل به موضوع دیاگ و عیب یابی موتور میتواند کلیه کار تنظیمات و عیب یابی را توسط کارشناسان خود انجام دهد.