دریچه تراتل هاینزمن

28 ژانویه 2020

 دریچه تراتل هاینزمن

در موتورهای گازسوز برای کنترل دور موتور تجهیزی به نام دریچه تراتل داخل موتور تعبیه شده است که مخلوط سوخت و هوا در ورودی آن قرار میگرد که به نسبت دور موتور فرمان از برد صادر میشود و در اینصورت دریچه سوخت باز میشود و مخلوط سوخت و هوا به داخل موتور یا همان محفظه احتراق موتور هدایت میشود و به نسبت دور موتور این دریچه تراتل باز و بسته میشود. اهرم دریچه تراتل هاینزمن به یک کنترل کننده الکترونیکی وصل میشود که در اینجا به توضیح آن میپردازیم.
نیروی انتقالی از دریچه هاینزمن توسط یک اهرم مکانیکی به دریچه مکانیکی انتقال چیدا میکند،  در اینصورت دریچه داخلی موتور باز و بسته میشود.


مکانیزم دریچه الکتریکی شامل سه قسمت زیر میباشد

  • قسمت الکتریکال بوبین

  • قسمت برد کنترلی فیدبک

  • قسمت چرخ دنده ها یا مکانیکال

قسمت چرخ دنده ها یا مکانیکال

بعد از انتقال نیرو  از قسمت بوبین برای منظم کردن و محدو کردن حرکت دریچه، چرخ دنده هایی داخل دریچه تعبیه شده است که با تغییر موقعیت دریچه الکتریکال نیرو به چرخ دنده ها انتقال پیدا میکند.

قسمت برد کنترلی فیدبک

در این برد بر اساس تغییر موقعیت دریچه تراتل، مقدار فیدبک ارسالی از این برد به برد گاورنر نیز تغییر میکند. مکانیزم این برد به این صورت است که براساس تغییر فاصله شفت محور دریچه با برد سنسور، باعث تغییر مقدار فیدبک میشود درنتیجه مقدار ولتاژ خروجی نیز تغییر میکند.

قسمت الکتریکال بوبین

در این قسمت فرمان صادر شده از برد گاورنر به قسمت به قسمت زغال ها هدایت میشود که پس از سوئیچ کردن آن دزیچه بوبین در موقعیت خود قرار میگرد و در اینصورت فرمان الکتریکال به مکانیکال تبدیل میشود.

 خدمات آیریکو در رابطه با دریچه تراتل هاینزمن

شرکت آیریکو با در اختیار داشتن بردهای کنترلی میتواند کلیه سرویس ها و تعمیرات دریچه تراتل هاینزمن را انجام دهد و تست های کاملی را نیز بگیرد و همچنین برد فیدبک آن را نیز طراحی کند.

دریچه تراتل هاینزمن
دریچه تراتل هاینزمن
دریچه تراتل هاینزمن