باکس جرقه زن

28 ژانویه 2020

 باکس جرقه زن

در ژنراتورهای گازسوز با موتورهای چهار زمانه برای اینکه احتراق صورت بپذیرد نیاز به جرقه دارد که این جرقه توسط شمع به محفظه احتراق انتقال پیدا می کند؛ انرژی احتراق ایجاد شده به پیستون ها انتقال پیدا میکند و درنهایت موتور به حرکت
در می آید. در موتور های زمینی فرمان جرقه از طریق باکس جرقه زن ( ignition box ) به کویل ها و سپس به شمع انتقال پیدا میکند.

در ژنراتورهای مختلف با توجه به مدل و نوع موتور سنسوری بر روی فلایویل و میل سوپاپ نصب میشود که با استارت موتور، سنسورها موقعیت میل لنگ و سوپاپ را به ایگنیشن باکس میفرستد در نتیجه باکس جرقه زن برای اینکه دستور جرقه را در زمان مورد نظر خود ارسال کند از این اطلاعات ورودی استفاده میکند و بعد از آن موتور مطابق الگوریتم و تنظیماتی که بر روی ایگنیشن باکس انجام شده تایم میشود و اجازه استارت داده میشود و مطابق فایرینگ اوردر، در موتور جرقه هایی زده میشود؛ در صورتی که این جرقه ها زودتر و یا دیرتر زده شوند، باعث میشود احتراق یا ناقص انجام شود و یا احتراق در داخل اگزوز انجام شود و در اینصورت موتور در حالت نرمال خود نمیتواند کار کند.

 توانایی های شرکت آیریکو در زمینه باکس جرقه زن

شرکت آیریکو با در اختیار داشتن برنامه الکترونیک، میتواند سیستم  ایگنیشن باکس آلترونیک ها را برنامه ریزی کند و کلیه سرویس های تعمیرات و تست را در محیط آزمایشگاهی انجام دهد.

  • برنامه ریزی و کلیه سرویس ها بر روی ایگنیشن باکس های وودوارد

  • برنامه ریزی و کلیه سرویس ها بر روی ایگنیشن باکس های آلترونیک

  • برنامه ریزی و کلیه سرویس ها بر روی ایگنیشن باکس های هاینزمن

ایگنیشن باکس zs3
ایگنیشن باکس zs3
ایگنیشن باکس zs1
ایگنیشن باکس zs1
ایگنیشن باکس cpu 95
ایگنیشن باکس cpu 95
مانیتور آلترونیک
ایگنیشن باکس woodward
ایگنیشن باکس woodward

برای مشاهده ویدیو  های بیشتر کلیک کنید .