دریچه کنترل کننده سوخت و هوا

5 فوریه 2020

 دریچه کنترل کننده سوخت و هوا یا فیول متر ولو

دریچه کنترل کننده سوخت و هوا (فیول متر) تجهیزی میباشد که وظیفه سوخت رسانی به نسبت توان موتور و پارامترهای دیگر که شرایط نسبی موتور میباشد را برعهده دارد؛ این دریچه توسط پورت RS232 که بر روی آن تعبیه شده است قابل ارتباط با کامپیوتر میباشد و دارای سه مد کاری کنترل با ورودی وخروجی آنالوگ ، کنترل با CANBUS ، کنترل با PWM میباشد که در این مدل اطلاعات فیول متر توسط شبکه CANBUS انتقال پیدا میکند و مقدار سوخت تایین شده وارد سیستم میشود ، در نتیجه با این عمل موتور به حالت پایدار در می آید .
دراین مدل دریچه، فشارگاز قبل و بعد از فیول توسط سنسور فشار که برروی فیول متر نصب شده است قرائت میشود که پس از تحلیل برروی آن فرمان از طریق برد اصلی به یک موتور DC صادر میشود که مطابق آن عمل باز و بسته کردن دریچه را انجام میدهد. منحنی باز شدن دریچه فیول متر به صورت خطی میباشد یعنی با افزایش توان موتور دریچه به نسبت تنطیمات انجام شده باز میشود که درنتیجه حجم بیشتری از سوخت وارد محفظه احتراق میشود.

ECM باتوجه به تنظیمات وارد شده مانند :

  • fuel quality

  • gas specific

  • gravity heat rate

  • Set point LHV (up)

  • Set point LHV (lower)

درقسمت تنطیمات سوخت ،  منحنی عکس العمل دریچه سوخت را صادر میکند و دریچه سوخت مطابق آن به نسبت فرمان صادر شده به موقعییت مناسب خود قرار میگرد. درصورتی که مقدار درست تعیین نشده باشد سطح NOX افزایش پیدا میکند ، که این امر در عملکرد موتور تاثیر منفی میگذارد.

فیول متر
دریچه کنترل کننده سوخت و هوا
دریچه کنترل کننده سوخت و هوا

 خدمات آیریکو در زمینه سرویس و تعمیر فیول متر

شرکت آیریکو با توجه به تجربه چندین ساله خود توانسته است که این تجهیزات را سرویس و برنامه ریزی کند و کلیه موارد مرتبط به آن را رفع کند.